Ród Damięckich z Mazowsza Łomżyńskiego, wywiad z panią Jolantą Szymborską z Łomży – ŁAHM

      Artykuł o rodzinie Damięckich + wywiad z Panią Jolantą w Radiu Olsztyn: https://radioolsztyn.pl/damieccy-herbu-dabrowa/01730998   Płatne ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 z dnia 22.06.2022 r., zadanie nr 4, kwota dofinansowania 294 300,00 zł, Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar