Rozmowa z prof. Jerzym Mioduszewskim (ur. 1927 w Ołtarzach-Gołaczach), cz. 2 – ŁAHM

  –> Artykuł na Wikipedii o prof. Jerzym Mioduszewskim   Zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 z dnia 22.06.2022 r., zadanie nr 4, kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.

Zmień rozmiar