Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 1

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokale: Dworna 84/85 (Koszarowy Policyjny Miejski Oddział Straży Ziemskiej), Senatorska 57 (Łomżyński Szpital Żydowski) Nazwiska lokatorów: Kozłow, Tymofiejuk, Frydberg, Bartoszuk, Szewczuk, Tomaszuk, Kozłuszko, Sokół, Gaesman, Mongarz, Frydman, Czołkowski, Prawidło, Szapiro, Bergsman, Braude, Płotkowicz, Centkowski, Bejnsztejn, Frejenkel, Jakubik, Cieszelska (Cieszelski), Kijek, Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar