Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 2

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: ul. Adamowska – Łomżyński Katolicki Przytułek dla Dzieci Nazwiska lokatorów: Wachowsak, Kochanek, Kostko, Winulecht, Nurczyk, Wiśniewski, Bukiewicz, Dymowska (Dymowski), Patanin, Delanow, Kozikowska (Kozikowski), Kozubińska (Kozubiński) Zrealizowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr NPRH/DN/SN/508115/2021/11 z Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar