Rozmowa z prof. Jerzym Mioduszewskim (ur. 1927 w Ołtarzach-Gołaczach), cz. 2 – ŁAHM

  –> Artykuł na Wikipedii o prof. Jerzym Mioduszewskim   Zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 z dnia 22.06.2022 r., zadanie nr 4, kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla ul. Giełczyńskiej, cz. 11

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 15 Lokal: Giełczyńska 79 (mieszkania 21-28) Nazwiska lokatorów: Kupersztoch, Kawkiewicz, Gdalewicz, Bursztejn, Markus, Puszkar, Bobrowski, Gwiazdowicz, Cybulski, Szapiro, Buchbinder, Daszek, Felner Zrealizowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr NPRH/DN/SN/508115/2021/11 z dnia 28.02.2023 r. w kwocie 1 Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar