Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 7

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: ul. Wiejska (Szpital Św. Ducha, część mieszkalna) Nazwiska lokatorów: Chiliński, Iza, Świętochowska (Świętochowski), Cymkowska (Cymkowski), Chludzińska (Chludziński), Żochowski, Chęcińska (Chęciński), Dąbrowski, Pruszko, Borkowski, Sobotko, Wachowski, Szymańska (Szymański), Szumińska (Szumiński), Bąkowska (Bąkowski), Mossakowski, Kostro, Lipińska (Lipiński), Kregenbryng (zniekształcone przez osobę Dowiedz się więcej…

Spis powracających uchodźców z Rosji, 1918 rok, pow. kolneński cz. 8

AAN, z. 52 Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie, seria 16 Wydział Opieki nad Uchodźcami, sygnatura 1378 Wykazy, kwestionariusze dotyczące reemigracji uchodźców z Rosji, pow. kolneński, 1918 rok. Serdecznie dziękujemy p. Dorianowi Olszewskiemu, który udostępnił cyfrową kopię wskazanej jednostki oraz wolontariuszom indeksującym w ramach “Projekt Kurpie” za ich niestrudzoną pracę na Dowiedz się więcej…

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 6

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokale: ul. Wiejska (Szpital Św. Ducha, pacjenci 21-64) Nazwiska lokatorów: Grigoriew, Zdrodowski, Klimaszewski, Modzelewski, Pisarski, Dąbrowski, Kozłowski, Malinowski, Gajdziński, Zalewski, Bruszewski, Górski, Bzura, Przestrzelski, Karpiński, Kriukow, Rafałko, Bieniszewski, Kousz, Miłosiek, Jastrzębska (Jastrzębski), Kwiatkowska (Kwiatkowski), Baczewska (Baczewski), Kołakowska (Kołakowski), Jurkowska (Jurkowski), Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar