Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 4

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokale: ul. Senatorska 5 (Żydowski przytułek dla chłopców sierot), ul. Senatorska 68 (Żydowski przytułek dla starców), ul. Dworna (Internat Łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego, m. 1) Nazwiska lokatorów: Marczyk, Górnostejnski, Frykowski, Lewiński, Trzcinka, Rakita, Morozowicz, Kadesz, Kerszenbaum, Szafir, Kolniak, Blenau, Bańkowski, Batalin, Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar