Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 8

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokale: ul. Stary Rynek 4 i 5 (Łomżyński Areszt Policyjny), Klasztor oo. Kapucynów Nazwiska lokatorów: Mularzewicz, Waldziński, Kac, Kacperowicz, Domitrz, Piorunek, Piorunek, Wiski, Steckowski, Burawski, Węgrowski, Ruda, Bokowski, Konopka, Kacperowski, Gromacka (Gromacki), Steczkowska (Steczkowski), Libka, Zaczyński, Lewandowski, Brzeziński, Miklaszewski, Uszalak, Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar