Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 9

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: ul. Dworna 98/159 (Klasztor Panien Benedyktynek) Nazwiska lokatorów: Łopacińska (Łopaciński), Janczewska (Janczewski), Rogowska (Rogowski), Leśniewska (Leśniewski), Hryniewicz, Świdzińska (Świdziński), Pomiechowska (Pomiechowski), Piotrowska (Piotrowski), Kielch, Karkowska (Karkowski), Chrzanowska (Chrzanowski), Więcławska (Więcławski), Gryniewicz, Malinowska (Malinowski), Karkowska (Karwowski), Chmielewska (Chmielewski), Parzych, Smoleński, Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar