Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 10 (Więzienie)

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: Łomżyńskie więzienie (więźniowie 1-30) Nazwiska lokatorów: Kowalski, Zaremba, Wagner, Chętnik, Malinowski, Matysowicz, Bielski, Orzechowski, Karajtys, Daniłowicz, Charubin, Puszkowski, Wróblewski, Zyskowski, Samułajtys, Supnicki, Popławski, Klimaszewski, Miklasiewicz, Jeleń, Niecikowski, Kapuściński, Dardziński, Węgrzyniak, Sędziak, Pelerman, Mierzejewski, Sagat, Lenart, Cybulski Zrealizowano ze środków Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar