Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 10 (Więzienie)

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: Łomżyńskie więzienie (więźniowie 1-30) Nazwiska lokatorów: Kowalski, Zaremba, Wagner, Chętnik, Malinowski, Matysowicz, Bielski, Orzechowski, Karajtys, Daniłowicz, Charubin, Puszkowski, Wróblewski, Dowiedz się więcej…

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 9

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: ul. Dworna 98/159 (Klasztor Panien Benedyktynek) Nazwiska lokatorów: Łopacińska (Łopaciński), Janczewska (Janczewski), Rogowska (Rogowski), Leśniewska (Leśniewski), Hryniewicz, Świdzińska (Świdziński), Dowiedz się więcej…

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 8

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokale: ul. Stary Rynek 4 i 5 (Łomżyński Areszt Policyjny), Klasztor oo. Kapucynów Nazwiska lokatorów: Mularzewicz, Waldziński, Kac, Kacperowicz, Domitrz, Dowiedz się więcej…

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 7

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: ul. Wiejska (Szpital Św. Ducha, część mieszkalna) Nazwiska lokatorów: Chiliński, Iza, Świętochowska (Świętochowski), Cymkowska (Cymkowski), Chludzińska (Chludziński), Żochowski, Chęcińska Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar