Igor Daniszewski, Podróż do źródeł śladami prof. Jerzego Wiśniewskiego – prezentacja

Projekt pt. “W 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Wiśniewskiego – historyka, badacza dziejów osadnictwa”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” nr projektu POPUL/SP/0482/2023/01 kwota dofinansowania 200 000,00 zł, całkowita wartość projektu 222 500,00 zł.

Zmień rozmiar