Armia Polska we Francji (potocznie „Armia Hallera”) – powołana dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincarégo 4 czerwca 1917 z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Narodowego Polskiego. Była najlepiej wyszkoloną i wyposażoną częścią Wojska Polskiego. Liczyła ponad 80 tysięcy żołnierzy, z czego 20.720 było ochotnikami ze Stanów Zjednoczonych wybranych spośród blisko 40. tys. chętnych. Ok. 2.000 to żołnierze pochodzący z obszaru dawnej guberni łomżyńskiej, a ok. 1.200 pochodziło z guberni grodzieńskiej (wg aktualnego stanu badań)¹.

Nasze najpopularniejsze wpisy o łomżyńskich hallerczykach
1. „Łomżyński” zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych. Biogramy bohaterów. Część I (materiał roboczy)
2. Łomżyński zaciąg do Armii gen. Hallera w Stanach Zjednoczonych – kontynuacja
3. Łomżyńscy hallerczycy zaciągu amerykańskiego. W 105. rocznicę utworzenia Armii Polskiej we Francji
4. Łomżyńscy hallerczycy zaciągu amerykańskiego w źródłach – Franciszek Wołosz. Oprac. Kamil M. Leszczyński
5. [ENG] Kamil M. Leszczyński, Łomża Emigrants in Polish-Language Military Archival Sources on the Example of Volunteers to the Polish Army in France of the American Enlistment
6. K. Leszczyński, Słownik łomżyńskich hallerczyków. Część III – materiał roboczy

 

 

¹ Źródło: K. Leszczyński, Łomżyńscy hallerczycy zaciągu amerykańskiego. W 105. rocznicę utworzenia Armii Polskiej we Francji, opracowanie dostępne tutaj.

Materiały opracowane w ramach projektu 645/DWPP/2023 kwota dofinansowania 100 000 zł, całkowita wartość projektu 105 600 zł, dofinansowanego ze środków budżetu państwa (konkurs realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pod nazwą “Polonia i Polacy za Granicą 2023)

Zmień rozmiar