Link do zbiorów ŁTN-u: tinyurl.com/ltnlomza

Portal KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury został udostępniony w 2022 roku. Jest on miejscem, które pełni dwojaką funkcję. Przede wszystkim każdy może oglądać zgromadzone w nim zasoby nauki i kultury polskiej. Obecnie dostępnych jest ponad 16 mln obiektów podzielonych na 72 kategorie, w tym.: książki, czasopisma, fotografie, grafiki i rysunki oraz zbiory muzealne. Można je przeszukiwać za pomocą wysoko zaawansowanej multiwyszukiwarki. Umożliwia ona katalogowanie, szukanie powiązań z innymi obiektami oraz swobodne korzystanie zarówno w ramach prowadzonych badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej czy popularyzatorskiej.
Na zbiory dostępne na kronika.gov.pl składają się zasoby 24 instytucji, m.in.: Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Telewizji Polskiej oraz archiwów państwowych.
Drugą funkcją KRONIKI jest udostępnienie zainteresowanym instytucjom przestrzeni do bezpiecznego przechowywania zasobów nauki i kultury polskiej. Portal integruje funkcjonujące dotąd w rozproszeniu serwisy, wprowadza jednolite standardy zarządzania cyfrowymi zasobami i jednocześnie zabezpiecza je przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem. Obecnie w repozytorium przechowywane jest ponad 3,5 petabajta danych.
Korzystanie z zasobów portalu kronika.gov.pl oraz udostępnianie za jego pośrednictwem cyfrowych zbiorów jest bezpłatne.

Na portalu będziemy udostępniać przede wszystkim bogate zbiory pozostawione Towarzystwu przez śp. prof. Piotra Bańkowskiego, a także materiały dobrze znane już stałym czytelnikom portalu name.lomza.pl.
Bazę naszych obiektów dostępnych na portalu będziemy regularnie powiększać.
Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami innych instytucji!

Kategorie: Ogłoszenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

468 wyświetleń
Zmień rozmiar