Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa, 1896 r. – Dane dla osób zamieszkałych w koszarach, aresztach, więzieniach, przy kościołach katolickich i bożnicach, w instytucjach charytatywnych, szpitalach, cz. 11 (Więzienie)

Źródło: APBŁ, z. 19 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 39 Lokal: Łomżyńskie więzienie (więźniowie 31-50) Nazwiska lokatorów: Żytyński, Grabowski, Zalewski, Nowakowski, Piątek, Wasilewski, Mścichowski, Frąckiewicz, Krajze, Grabowski, Albrecht, Dulkowski, Dąbrowski, Łukawski, Fiszkowski, Kuchcin, Gronek, Jankowski, Chrostowski, Dąbrowski, Łabanow, Korczemny, Popkow, Żydsa, Janson, Byczkowski, Michalak, Jabłonowicz, Maciuszko Zrealizowano ze środków Ministerstwa Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar