Bronisława Kuliś (Krusza), O wiejskich potańcówkach, amerykańskiej stonce, pracy u Niemca i powrocie do Polski – ŁAHM

Płatne ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 z dnia 22.06.2022 r., zadanie nr 4, kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.

Zmień rozmiar