Maria Przybojewska z domu Sokołowska, O pobycie pod Brzostowicą – ŁAHM

Kontynuacja opowieści prezentowanej w materiale Maria Przybojewska z domu Sokołowska, O sowieckiej niewoli – ŁAHM. Płatne ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 z dnia 22.06.2022 r., zadanie nr 4, kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar