Monika Smakowska, Wybrane źródła do badań genealogicznych emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych (XIX i XX wiek)

“Wybrane źródła do badań genealogicznych emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych (XIX i XX wiek)” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii Dowiedz się więcej…

Polskie pozametrykalne źródła archiwalne – prezentacja

“Polskie pozametrykalne źródła archiwalne” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Zezwala się na Dowiedz się więcej…

Wybrane biogramy łomżyńskich emigrantów którzy na przełomie XIX i XX w. wyjechali do Stanów Zjednoczonych, T. Trepanowski

“Wybrane biogramy łomżyńskich emigrantów którzy na przełomie XIX i XX w. wyjechali do Stanów Zjednoczonych” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Dowiedz się więcej…

Karol Głębocki – ŻYDZI WYSOKOMAZOWIECCY W USA. PRZYCZYNEK DO BADAŃ

“ŻYDZI WYSOKOMAZOWIECCY W USA. PRZYCZYNEK DO BADAŃ” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Dowiedz się więcej…

J. Dobrzyński, Z każdego domu ktoś wyjechał. Przedwojenna emigracja zarobkowa ze wsi Poświętne

“Z każdego domu ktoś wyjechał. Przedwojenna emigracja zarobkowa ze wsi Poświętne” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za Dowiedz się więcej…

„People from Bronowo in the USA”, elaboration Anna Zarzecka, translation Mirosław Reczko

“People from Bronowo in the USA” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Zezwala Dowiedz się więcej…

Władysława „Louise” Karwowska z Burzyna koło Łomży – biogram łomżyńskiej emigrantki, oprac. Tadeusz Trepanowski

“Władysława „Louise” Karwowska z Burzyna koło Łomży – biogram łomżyńskiej emigrantki” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za Dowiedz się więcej…

Alexander Flera z Nowogrodu koło Łomży. Biogram łomżyńskiego emigranta, oprac. Tadeusz Trepanowski

“Alexander Flera z Nowogrodu koło Łomży. Biogram łomżyńskiego emigranta” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar