Spis właścicieli domów w Łomży w 1811 roku oraz zamieszkujących w nich lokatorów, sporządzony przez Radę Miasta w związku z potrzebą zapewnienia kwater oficerom wojsk polskich Księstwa Warszawskiego stacjonującego w mieście

Spis właścicieli domów w Łomży w 1811 roku oraz zamieszkujących w nich lokatorów, sporządzony przez Radę Miasta w związku z potrzebą zapewnienia kwater oficerom wojsk polskich Księstwa Warszawskiego stacjonującego w mieście jako stolicy departamentu oraz oszacowania kosztów wynajmu tych kwater. Dokument nie zawiera nazw ulic, przy których zlokalizowane są domy, Dowiedz się więcej…

Monika Smakowska, Wybrane źródła do badań genealogicznych emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych (XIX i XX wiek)

“Wybrane źródła do badań genealogicznych emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych (XIX i XX wiek)” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii Dowiedz się więcej…

Polskie pozametrykalne źródła archiwalne – prezentacja

“Polskie pozametrykalne źródła archiwalne” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów . Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Zezwala się na Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar