Mapy Felczaka

Zbiór map geodezyjnych z 1939r. opracowanych na podstawie pomiarów inżyniera Jerzego Felczaka. Mapy przedstawiają poszczególne części przedwojennej Łomży. Źródło: Archiwum Państwowe w Białymstoku (dostęp publiczny)

Mapa Guberni Łomżyńskiej

Mapa Guberni Łomżyńskiej Gubernia (ros. Губерния) była jednostką administracyjną carskiej Rosji, wprowadzoną przez cara Piotra I Wielkiego w 1708 roku. Jednostki te pierwotnie obejmowały jedynie obszar Rosji, później rozciągały się na kolejne anektowane obszary, obejmując również w 1. poł. XIX wieku tereny polskie. Na terenach rosyjskich (ZSRR) zostały zlikwidowane ostatecznie Dowiedz się więcej…

Mapa historycznej ziemi łomżyńskiej z opisem

Zobacz szczegółową mapę: Mapa historycznej ziemi łomżyńskiej Ziemia, z łac. terrae, stanowiła w najdawniejszych czasach opole złożone z określonej liczby sąsiadujących ze sobą osad rolniczych. Stała się jednostką terytorialną i polityczną, wytworzoną na podstawie określonych odrębności  fizycznych danego obszaru i jego granic naturalnych. Nazwy poszczególnych ziem miały swoje źródło w znacznej Dowiedz się więcej…

Zmień rozmiar